Giới Thiệu

motherhooduncensored có lịch sử là một website của một người mẹ tạo ra để ghi lại quá trình chăm sóc con mình từ giai đoạn mới lọt lòng. Mỗi ngày người mẹ này đều chia sẽ các hình ảnh, thông tin, kiến thức về cách làm mẹ và cách chăm sóc các bé

Hiện motherhooduncensored đã được đội ngũ biên tập tại Việt Nam tiếp quản và đang trên đà phát triển